Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Birčák, CSc.
Zmeny a ľudia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Poruchy sluchu u detí: princípy a postupy pre včasnú diagnostiku, identifikáciu etiológie a liečbu
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Hyperamylazémia a pankreatitída
MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Tinea capitis u detí
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
Stimulancia v ambulantní pedopsychiatrické praxi
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha
MUDr. Gabriela Janoušková
Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha
MUDr. Kateřina Švarcová
Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha
Atopické epikutánní testy u atopické dermatitidy
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
Národní referenční laboratoř pro chřipku, SZÚ, Praha
Chřipka, její varianty, prevence
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Opomíjená infekce – pertuse
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Infekční klinika FN a LF UK, Plzeň
Jsou komplikace planých neštovic časté?
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof.
III. detská klinika SZU, VšNsP Lučenec, n. o., Fakulta zdravotníctva SZU, katedra UZS, Banská Bystrica
MUDr. Oliver Petrík
KAIM, DFNsP Banská Bystrica
Bc. František Genšor
Falck – záchranná a. s., stanica Zuberec RZP
Elena Adamecká
III. detská klinika SZU, VšNsP Lučenec, n. o.
Mgr. Eva Balogová
Fakulta zdravotníctva SZU, katedra UZS, Banská Bystrica
PhDr. Milan Beňačka, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU, katedra UZS, Banská Bystrica
Mgr. Mária Gréčová
Fakulta zdravotníctva SZU, katedra SD, Banská Bystrica
Intraoseálny prístup – praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel
V SKRATKE
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Projekt vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou
KAZUISTIKA
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Migréna – príčina akútnej bolesti hlavy u detí
MUDr. Jarmila Vospělová
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Josef Tenora
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Eva Karásková
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Hana Flöglová
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jana Mathonová
Dětské oddělení Nemocnice Kroměříž
Celiakální krize u batolete
POD LUPOU
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie, Fakultná nemocnica, Trenčín
Otvorený list kongresu Spojených štátov amerických – vyjadrenie k vakcinačnej politike
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Poznajte a citujte domácu odbornú literatúru!
created by © zooom.sk s.r.o.