Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
Prežívanie predčasne narodených detí sa v poslednom období stále zlepšuje. Z jednotky intenzívnej starostlivosti bývajú tieto deti prepustené na základe klinického stavu a zrelosti ak spĺňajú viacero kritérií: udržia si stabilnú telesnú teplotu, dokážu prijímať potravu, priberajú, nemajú apnoe, rodičia sú zaškolení do ich starostlivosti. Tieto deti sú zaradené do programu ďalšieho sledovania v odborných ambulanciách pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. K najčastejším komplikáciám patrí bronchopulmonálna dysplázia, hernie, gastroezofágový reflux a apnoe (riziko syndrómu náhleho úmrtia). Potrebujú usmernenie vo výžive (ak sú dojčené dostávajú fortifikáciu alebo sú na špeciálne obohatenej umelej výžive pre nedonosené deti), včasnú liečbu anémie (podávanie železa, vitamínov a erytropoetínu), sledovanie psychomotorického vývoja (správne polohovanie, stimulácia, rehabilitácia), špeciálne očkovanie (RSV, pneumokoková vakcína, chrípka) a sledovanie očného pozadia. Extrémne nezrelé deti vyžadujú multidisciplinárnu spoluprácu viacerých odborníkov (detských neurológov, pneumológov, kardiológov, endokrinológov, chirurgov, oftalmológov, rehabilitačných pracovníkov, psychológov a pod.).
Kľúčové slová: nezrelý novorodenec, chorobnosť, kritéria prepustenia, výživa, BPD, anémia nezrelých detí, očkovanie, psychomotorický vývoj, dlhodobé sledovanie, multidisciplinárna spolupráca.

CARE OF THE PREMATURE INFANT AFTER HOME DISCHARGE
Survival rates of premature infants have recently improved. Criteria for discharge from NICU include temperature stability, feeding and weight gain, free of apnea, parental education, follow-up care. After discharge from hospital bronchopulmonary dysplasia, hernias, gastroesophageal reflux and sudden infant death syndrome are more common among preterm infants. These children need special care in nutrition (breast feeding with fortification or special enriched preterm formulas), anemia (substitution of iron and vitamins, erythropoietin therapy), neurodevelopmental surveillance (correct positioning, stimulation), vaccination (RSV, pneumoccoccus, influenza), retinopathy screening. Extremely preterm babies require multidisciplinary approach (pediatric neurologists, pneumologists, cardiologists, surgeons, ophthalmologists, kinesiologists, psychologists etc.).
Key words: premature neonate, morbidity, discharge criteria, nutrition, BPD, anaemia praematurorum, vacination, neurodevelopmental outcome, follow-up.
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.