Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
Diagnóza růstové poruchy u dítěte vede ke stanovení etiologie růstové poruchy jak endokrinního, tak neendokrinního původu a následně umožňuje takovou léčbu, která zlepší nejen celkový zdravotního stav dítěte, ale vede i ke zlepšení jeho tělesného růstu. Práce se zabývá možnostmi praktického lékaře pro děti a dorost v diagnostice růstové poruchy a základním vyšetřením dítěte s růstovou poruchou v ambulanci PLDD. V druhé části se zabývá indikacemi k léčbě růstovým hormonem v České republice a rolí PLDD v diagnostice této úzce specializované endokrinní léčby.
Kľúčové slová: antropometrické měření, porucha růstu, růstový hormon.

GROWTH DISORDERS IN PEDIATRIC PRIMARY CARE
The diagnosis of growth disorder in a child leads to discovering the etiology of growth disorder of both endocrine and non endocrine origin and thus enables the appropriate therapy that improves not only the overall health status but improves also the growth itself. The paper discusses the potential in diagnosis of a growth disorder in pediatric primary care and basic necessary examination of a growth disorder. In the second part of the article indications for treatment with growth hormone in the Czech Republic and the role of primary care pediatricians in this narrow specialized endocrine treatment are discussed.
Key words: anthropometric measurement, growth disorder, growth hormone.
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.