Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
Ze skupiny léků s prokázanými pozitivními imunomodulačními (imunostimulačními) vlastnostmi jsou v praxi praktického pediatra dostupné především tzv. bakteriální imunomodulátory. Jsou používány zejména u dětí s častými respiračními infekcemi ve snaze snížit jejich frekvenci nebo tíži. Jedná se o léčbu poměrně bezpečnou, přesto by neměla být zbytečně nadužívána, zejména pokud u pacienta nevidíme žádný pozitivní efekt nebo máme-li klinické či laboratorní podezření na autoimunitní onemocnění. Při paušální léčbě často nemocných dětí imunostimulačními léky praktickým pediatrem existuje i riziko odkládání nutného imunologického vyšetření, a tudíž i adekvátní léčby u nemocných se závažnějšími formami imunodeficitu.
Kľúčové slová: imunomodulace, imunodeficience, infekce dýchacích cest.

USE OF IMMUNOSTIMULATING DRUGS IN CHILDREN WITH FREQUENT RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
Immunomodulators of bacterial origin are the most frequently used immunostimulating drugs in a practice of general pediatrics. These drugs are used mainly in children with frequent respiratory tract infections in order to decrease the frequency or severity of these infections. The treatment usually does not induce adverse reactions, but it should not be overused mainly if no positive effect of the treatment is seen, or if there is a clinical or laboratory suspicion of autoimmune disease. There is also a risk a of a delay of necessary immunological investigation in children with severe primary or secondary immunodeficiencies.
Key words: immunomodulation, immunodeficiency, respiratory tract infections.
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.