Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
Článek upozorňuje na léčebné postupy, které ač dříve běžné, jsou z pohledu dnešní dermatologie velmi rizikové. Uvádí přehled dermatologických extern, která po celkovém vstřebání mohou vést k závažné až letální intoxikaci organizmu, a uvádí jejich bezpečné alternativy.
Kľúčové slová: dermatologická externa, kyselina salicylová, kyselina boritá, resorbce, intoxikace, dětská pokožka, kortikosteroidy, bezpečná zevní terapie.

SPECIFICS OF SKIN CARE IN CHILDHOOD
The article calls attention to therapeutic strategies that used to be frequent but nowadays seem to be very risky. The article presents a review of dermatological external medications that can after a systemic absorption lead to serious or lethal intoxication of organism and presents their safe alternatives.
Key words: dermatological external medications, acetylsalicylic acid, boric acid, resorption, child skin, corticosteroids, safe external therapy.
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.