Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
2. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Pneumónia v ambulantnej praxi pediatra
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika FN v Motole, Praha
Nejčastější kožní choroby v dětském věku a jejich léčba
doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof.
III. detská klinika SZU, VšNsP Lučenec n. o., Fakulta zdravotníctva SZU, katedra UZS, Banská Bystrica
h. doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU, katedra UZS, Banská Bystrica, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, VšNsP Lučenec n. o.
MUDr. Luco Zaťko
Chirurgická ambulancia, Nováky, LZ-Med, s.r.o.
MUDr. Peter Brunčák
Chirurgické oddelenie, VšNsP Lučenec n. o.
MUDr. Juraj Salus
Chirurgické oddelenie, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
MUDr. Iveta Králinská
ORL ambulancia, II. detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
Bolesť u detí v ambulancii pediatra prvého kontaktu
PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm, s. r. o.
Mgr. Tereza Végh
Lékárna Na jihu, Žatec
Přehled doplňkové imunomodulace v pediatrii
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prolongovaná horúčka a horúčka neznámeho pôvodu u detí
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Gabriela Pavlovčinová
Detská otorinolaryngologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Belicová
Detská otorinolaryngologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Chirurgická liečba laryngomalácie: ako uchrániť novorodenca a dojča pred tracheostómiou
PÔVODNÉ PRÁCE
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava, forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava
MUDr. Norbert Moravanský
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava
Daniel J. Spitz, MD
Pathology Department, Wayne State University, School of Medicine, Detroit, Michigan, USA
Týranie a zneužívanie dieťaťa – minimum pre praktického pediatra
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Keď ju všetci vyšetríme, potom vám povieme, čo jej je...
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
MUDr. Ivona Bacmaňáková
Klinika detí a dorastu MFN, Martin
Mukoaktívne liečivá – mechanizmus účinku a použitie v pediatrickej praxi
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Léčba nachlazení u dětí
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialistka, Praha
Nový přípravek v léčbě respiračních infekcí
created by © zooom.sk s.r.o.