Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Tetovačky a piercingy
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
I. detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Alergická rinitída a možnosti jej liečby
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Lucia Šabová
II. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Karin Viestová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Vladimír Polák, CSc.
Klinika detskej urológie DFNsP v Bratislave
MUDr. Pavol Bartoň
Klinika detskej urológie DFNsP v Bratislave
doc. MUDr. Milan Kokavec, CSc.
Klinika detskej ortopédie LF UK a DFNsP v Bratislave
Multidisciplinárna koordinovaná starostlivosť o deti s defektami neurálnej rúry
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Rybárová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Marianna Holobradá
Detská dermatologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Jarmila Hricáková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Iveta Elízová
Klinika detskej oftalmológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Dlhodobé komplexné sledovanie detí s neurofibromatózou v detskom veku
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Jarmila Hornová, PhD.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Ján Birčák, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mentálna anorexia a jej dôsledky v pediatrickej praxi
MUDr. Jan Schwarz
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Ing. Konrad Siala, Ph.D., Msc.
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Michal Huml
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
Zácpa u dětí, prevence a léčba
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FN Ostrava
Alkohol – problém u dětí a mladistvých
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
RNDr. Jozef Rosinský, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská ml.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Fyzická aktivita a skladba voľného času v populácii detí na Slovensku
KAZUISTIKY
MUDr. Kristína Kubejová
1. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Čo spôsobili dlhotrvajúce kŕče u 18-ročného Martina?
MUDr. Monika Fojtíková
Dětské oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
Nemoc kočičího škrábnutí
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
Šetrná dekongestiva
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Bezpečnostné aspekty anti-TNF liečby v pediatrickej reumatológii
POD LUPOU
MUDr. Marta Špániková
VYDUR s. r. o., ambulancia pre deti a dorast, Bratislava
Práca všeobecného lekára pre deti a dorast – náplň práce detského lekára v línii prvého kontaktu
INFORMÁCIE
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
MUDr. Anna Hlavatá
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
Laudácie - prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc., doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.