Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Šimovičová
Deti naše očkované... alebo aj nie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, Imuno-alergologická ambulancia, FN Bratislava – Ružinov
Pneumokokové infekcie u detí a ich prevencia
MUDr. Jana Kaiferová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Deficit železa u batoliat – príčiny a možnosti jeho prevencie
Nedostatok železa a anémia z nedostatku železa tvoria dôležitý zdravotný problém v prvých rokoch života. V ostatných desaťročiach sa situácia u dojčiat zlepšila (čiastočne vďaka zavedeniu fortifikovaných mliečnych formúl), avšak u batoliat doteraz nedošlo k podobnému prelomu. Mlieko zostáva hlavnou zložkou potravy väčšiny batoliat, pričom zvýšená konzumácia neupraveného („sáčkového“) kravského mlieka môže významne prispieť k nedostatku železa. Vzhľadom na to, že nedostatok železa a anémia z nedostatku železa majú dlhotrvajúce následky na mentálny, motorický a behaviorálny vývoj dieťaťa, je dôležité určiť spôsoby ich prevencie, diagnostiky a liečby. Po ukončení dojčenia má byť dieťa prevedené na mliečnu formulu typu „follow-on“ alebo ideálne na špeciálnu fortifikovanú mliečnu formulu určenú pre batoľatá do konca druhého roku života alebo aj dlhšie. Ďalšie odporúčania sú zamerané na podporu pestrej stravy bohatej na zdroje železa a vitamínu C, na používanie obilnín obohatených železom, prípadne na farmakologickú suplementáciu železom.
Kľúčové slová: kravské mlieko, mliečne formuly, deficit železa, batoľatá.

Iron deficit in toddlers – causes and prevention
Elimination of iron deficiency and iron deficiency anemia in children is a serious public health concern because these conditions have been linked to long-term cognitive and behavioral deficits. In the infant age group, great efforts have been made to reduce iron deficiency and iron deficiency anemia significantly. However, similar progress has not yet been made with toddlers. Unmodified cow’s milk consumption has long been associated with iron deficiency and iron deficiency anemia in children. Because cow’s milk is a major part in the diet of most toddlers, they are at particular risk for these conditions. Food fortification is a low-cost, relatively simple strategy that may reach a wide range of people, and contribute to reducing the high prevalence of micronutrient deficiencies affecting children. Continued consumption during of milk fortified with specific micronutrients (particularly with iron) can significantly reduce the burden of these conditions also on toddlers.
Key words: cow milk, milk formulas, iron deficit, toddlers.
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Dermatózy tváre u novorodencov a dojčiat
MUDr. Gabriela Pavlovčinová
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
ASLO a súčasné operačné postupy pri tonzilektómii a adenotómii
MUDr. Eva Slouková
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika, LF MU a FN, Brno
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pompeho choroba
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Dětské kardiocentrum, FN Motol, Praha
Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí
KAZUISTIKY
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Seeman, PhD.
Centrum lekárskej genetiky, Gennet Praha
Kongenitálny myastenický syndróm
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Závraty v detskom veku – kazuistika benígneho paroxyzmálneho vertiga
POD LUPOU
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ, Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (júl – september 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.