Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Šimovičová
Deti naše očkované... alebo aj nie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, Imuno-alergologická ambulancia, FN Bratislava – Ružinov
Pneumokokové infekcie u detí a ich prevencia
MUDr. Jana Kaiferová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Deficit železa u batoliat – príčiny a možnosti jeho prevencie
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Dermatózy tváre u novorodencov a dojčiat
MUDr. Gabriela Pavlovčinová
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
ASLO a súčasné operačné postupy pri tonzilektómii a adenotómii
Hladina antistreptolyzínu O (ASLO) nás informuje o prebiehajúcej či prekonanej streptokokovej infekcii. Pri interpretácii výsledkov je nevyhnutné okrem absolútnych hodnôt sledovať dynamiku protilátok a vyšetrenie opakovať v niekoľkotýždňových intervaloch. Pri prepuknutí fokálnej infekcie sa z uzavretého baktériového ohniska dostanú do krvného obehu baktérie a/alebo ich toxíny a podmieňujú alergicko-hyperergické reakcie. Tonzilektómia a adenotómia patria k najčastejším operáciám v otorinolaryngológii a u detí medzi najčastejšie chirurgické výkony vôbec. Hlavným cieľom tonzilektómie a/alebo adenotómie je uvoľnenie obštrukcie odstránením hypertrofického tkaniva a/alebo odstránenie tkaniva zodpovedného za recidivujúce či chronické infekcie. Techniky tonzilektómie môžeme rozdeliť na 2 hlavné kategórie: extrakapsulárne a intrakapsulárne.
Kľúčové slová: antistreptolyzín O (ASLO), fokálna infekcia, indikácie, adenotómia, tonzilektómia.

ASLO and current surgical procedures in tonsillectomy and adenoidectomy
Antistreptolysin O (ASLO) is an evidence of recent or present infection by group A Streptococcus. The interpretation of ASLO level is very important and it is necessary to monitor the ASLO titers in a week intervals. The spread of bacteria and their toxins into the blood circulation can cause allergic-hyperergic reaction. Tonsillectomy and adenoidectomy are among the most frequently held operations in ENT field and in children the most common operations generally. The main surgical goals of adenoidectomy and tonsillectomy: if apnea is the main symptom, the site of obstruction must be removed and if infection is the problem, the site of infection must be removed. Tonsillectomy techniques can be divided into 2 general categories: extracapsular and intracapsular.
Key words: antistreptolysin O (ASLO), focal infection, indications, adenoidectomy, tonsillectomy.
MUDr. Eva Slouková
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika, LF MU a FN, Brno
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pompeho choroba
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Dětské kardiocentrum, FN Motol, Praha
Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí
KAZUISTIKY
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Seeman, PhD.
Centrum lekárskej genetiky, Gennet Praha
Kongenitálny myastenický syndróm
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Závraty v detskom veku – kazuistika benígneho paroxyzmálneho vertiga
POD LUPOU
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ, Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (júl – september 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.