Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Šimovičová
Deti naše očkované... alebo aj nie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, Imuno-alergologická ambulancia, FN Bratislava – Ružinov
Pneumokokové infekcie u detí a ich prevencia
MUDr. Jana Kaiferová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Deficit železa u batoliat – príčiny a možnosti jeho prevencie
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Dermatózy tváre u novorodencov a dojčiat
MUDr. Gabriela Pavlovčinová
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
ASLO a súčasné operačné postupy pri tonzilektómii a adenotómii
MUDr. Eva Slouková
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika, LF MU a FN, Brno
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pompeho choroba
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Dětské kardiocentrum, FN Motol, Praha
Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí
Stoupající výskyt primární hypertenze u dětí a dospělých je často spojován se stoupajícím výskytem obezity. Patogenetické souvislosti těchto onemocnění jsou ale stále nejasné a velmi komplikované. Obezita může vést k hypertenzi, ale na druhé straně již pouhá rodinná anamnéza esenciální hypertenze ještě u štíhlých predikuje vznik obezity, hypertenze může tedy vést k vzniku obezity. Většina obézních má hypertenzi, nebo ji dostane během života a naopak platí, že téměř každý hypertonik má vyšší BMI nebo kumulaci viscerálního tuku. Stále se tedy neví, co je příčina a následek. Cílem tohoto sdělení je podat současný přehled o etiopatogenezi hypertenze u obézních a možnosti ovlivnění těchto mechanizmů v dětství.
Kľúčové slová: primární hypertenze, obezita, etiopatogeneze, děti, dospívající.

Obesity – associated hypertension in childhood
The increasing prevalence of hypertension in children and adolescents is strongly associated with increasing prevalence of obesity. The pathogenetic consequences are still unclear and very complicated. Obesity could be potential cause of hypertension, on the other hand family history of essential hypertension could be predictor of later onset of hypertension in non-obese children. The most obese individuals are hypertonic and mostly all hypertonic individuals have increased BMI or accumulation of visceral fat. So there is not yet sufficient evidence about consequences of these two diseases. The aim of this article was to summarise the recent discoveries of etiopathogenesis of hypertension related obesity and possibility to influence of these mechanisms in childhood.
Key words: primary hypertension, obesity, etiopathogenesis, children, adolescents.
KAZUISTIKY
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Seeman, PhD.
Centrum lekárskej genetiky, Gennet Praha
Kongenitálny myastenický syndróm
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Závraty v detskom veku – kazuistika benígneho paroxyzmálneho vertiga
POD LUPOU
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ, Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (júl – september 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.