Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Choroby pľúcneho interstícia v detskom veku
MUDr. Martina Havlíčková
Státní zdravotní ústav Praha
MUDr. Jan Kynčl
Státní zdravotní ústav Praha
Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Neurologické príznaky mitochondriových ochorení
MUDr. Eva Dortová
Neonatologické oddělení FN Plzeň
MUDr. Jana Knězová
Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Neonatologické oddělení FN Plzeň
MUDr. Jitka Rokytová
Neurologická klinika FN Plzeň
Přístup k dětem se svalovou hypertonií v novorozeneckém a kojeneckém věku
RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Puberta v ambulanci pediatra
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD.
Vedecko-výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Mgr. Katarína Rausová
Vedecko-výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Ing. Marta Veningerová, CSc.
Vedecko-výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Mgr. Andrea Adamčáková-Dodd, PhD.
Vedecko-výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
MUDr. Eva Reichrtová, DrSc.
Vedecko-výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Ekzém v dojčenskom veku a prenatálna expozícia organochlórovaným látkam
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie, LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Kraniosynostóza: scafo a trigonocefália u 3-mesačného dojčaťa
Poruchy veľkosti a tvaru lebky sú ľahko zistiteľným príznakom mnohých neurologických ochorení a sú vždy dôvodom k podrobnému vyšetreniu. Autor popisuje prípad kraniosynostózy 3-mesačného dieťaťa, jeho klinický obraz a výsledky neurozobrazovacích vyšetrení. Uvádza diferenciálnu diagnostiku a možnosti liečby kraniosynostóz.
Kľúčové slová: kraniosynostóza, dyskránie, skafocefália, kraniektómia.
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance a Psychiatrická klinika FN Olomouc
Riziko smrti a zákeřných komplikací u poruch příjmu potravy
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
RNDr. Vladimír Špelina, CSc.
Státní zdravotní ústav Praha
Ing. Daniela Winklerová
Státní zdravotní ústav Praha
Principy hodnocení účinnosti a bezpečnosti probiotik a charakteristika registrovaných doplňků stravy s obsahem probiotik a prebiotik
PharmDr. Miloš Potužák
lékárna Bakov
Léčivé rostliny v pediatrii
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Gynekologická a porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole
Pýtate sa – my odpovedáme
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II. dětská klinika FN Brno
Dětský lékař v zajetí paragrafů – pohled za oceán
created by © zooom.sk s.r.o.