Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika FN, Trenčín
Rotavírusové infekcie – súčasný stav problematiky na Slovensku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Štefkovičová, MPH, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
MUDr. Pavol Šimurka
Fakultná nemocnica v Trenčíne
Rotavírusové infekcie – úskalia nešpecifickej a špecifickej prevencie
MUDr. Marta Špániková
Ambulancia pre deti a dorast, Bratislava – Petržalka
Manažovanie očkovania proti rotavírusovej infekcii v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast
KAZUISTIKY
MUDr. Dana Hudáčková
Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
MUDr. Viera Szabadosová
Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
doc. MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN, Košice
Komplikácie rotavírusovej infekcie u dojčaťa zo zlých sociálnych pomerov
doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof.
III. detská klinika SZU, VšNsP Lučenec, n. o., Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica
MUDr. Oliver Petrík
II. KAIM DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Peter Kirschner
Infekčné odd., VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Vladimír Kravec
K-M lab. s. r. o., Lučenec
Dehydratácia – život ohrozujúci stav v pediatrii. Kazuistiky
MUDr. Diana Vološinová
Oddelenie infektológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
CNS komplikácie po rotavírusovej gastroenteritíde
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Nozokomiálna rotavírusová infekcia na novorodeneckom oddelení
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Danica Maslenová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Európsky míting o rotavírusovej vakcinácii (informácie z mítingu)
created by © zooom.sk s.r.o.