Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Ojedinelé choroby – nová výzva aj pre pediatriu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava
Nové odporúčania pre výživu dojčiat
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň
Současný přístup k diagnostice a léčbě atopického ekzému
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie SZU, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Respiračné vírusy a bronchiálna astma u detí predškolského veku
MUDr. Andrea Hradiská
Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice a.s., Uherské Hradiště
Erythema nodosum u detí
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
Význam rotavirových infekcí, současné možnosti očkování
MUDr. Kateřina Macháčková
Kožní ambulance, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Nové trendy v péči o dětskou pokožku
KAZUISTIKY
MUDr. Klára Töröková
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Vladimír Cingel
Klinika detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Dušan Haviar
Rádiologické oddelenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Akútne krvácanie do tráviaceho traktu u 16-mesačného chlapca
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Ťažká myoklonická epilepsia dojčiat (Dravetovej syndróm)
MUDr. Pavel Němec
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Bc. Žofie Schneiderwindová
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Nevinné kontaktní čočky
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OUSA Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
FLUORIDOVÉ TABLETY – ÁNO ČI NIE?
POD LUPOU
Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA
created by © zooom.sk s.r.o.