Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Príbeh o ranenom kačiatku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava
Anafylaxia v detskom veku
MUDr. Pavel Sušický
Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
MUDr. Josef Richter, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Alergie oka v dětském věku
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika FN v Motole, Praha
Dětské dermatózy v letním období
MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Oddělení dětské gastroenterologie, Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Probiotika v pediatrické praxi
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Seboroická dermatitída
MUDr. Eva Vernerová
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Současná léčba alergické rýmy
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Diazepam a febrilné dieťa
LAUDÁCIE
prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
K nedožitým 95. narodeninám doc. MUDr. Margity Schwalbovej, CSc.
POD LUPOU
doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc.
Pedostomatologická sekcia Stomatologickej spoločnosti SLS – predsedníčka, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Gabriela Pavleová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Význam ošetrovania a starostlivosti o mliečny chrup
Prof. Dr. med. Dr.h.c. Hansjosef Böhles
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Frankfurt am Main, Deutschland
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Súčasná situácia pediatrie v Nemecku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Klára Töröková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pediatria pre prax – 50. pediatrické dni „Pediatria pre prax“
created by © zooom.sk s.r.o.