Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
2. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jarmila Hornová, PhD.
I. detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Gabriela Gondová
Klinika detskej oftalmológie DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Dušan Haviar
Oddelenie rádiodiagnostiky DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Lackovičová
Oddelenie rádiodiagnostiky DFNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Detské kardiocentrum, Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Detské kardiocentrum, Bratislava
Liečba hemangiómov v detskom veku a jej nové možnosti
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Juvenilná lokalizovaná sklerodermia – pohľad pediatrického reumatológa
MUDr. Martin Gregora
Dětské oddělení Nemocnice Strakonice
Kojenecké koliky
doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.
Dermatovenerologická ambulance, Praha
Acne vulgaris
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ortopedická klinika, FN Brno
Skolióza – komplexní diagnostické a terapeutické postupy
MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Mateřské mléko jako zdroj bakterií s potencionálně probiotickými účinky
MUDr. Marie Finsterlová
Ambulance pro choroby kožní a pohlavní, Čáslav
Piercing – módní fenomén u dnešních adolescentů
KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Klinický obraz familiárne nízkeho vzrastu u pacientky s kostnou dyspláziou pri Léri-Weillovom syndróme
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Epilepsia a puberta. Kazuistika juvenilnej myoklonickej epilepsie.
MUDr. Markéta Nowaková
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FN Ostrava
doc. MUDr. Michal Hladík, CSc.
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FN Ostrava
Kojenec s těžkou malnutricí
PREDNEMOCNIčNÁ NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Jiří Valenta
Toxinologické centrum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a VFN v Praze
Terapie uštknutí zmijí obecnou u dětí
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Aseptický zápal stredného ucha u novorodenca
POD LUPOU
Občianske združenie celiatikov, Bratislava
created by © zooom.sk s.r.o.