Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
2. detská klinika SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr . Pavol Šimurka, PhD .
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Trendy vo výskyte pneumokokových ochorení – aktuálny pohľad
MUDr . Mária Avdičová, PhD .
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Mgr . Katarína Francisciová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
doc . MUDr . Cyril Klement, CSc .
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
MUDr . Alžbeta Donovalová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Epidemiologické aspekty výskytu invazívnych pneumokokových infekcií a dopad celoplošného očkovania detí proti pneumokokom na Slovensku
prof . MUDr . Svetozár Dluholucký, CSc .
2. detská klinika SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
Prevencia pneumokokových infekcií – aktuálny stav vo svete a u nás
PÔVODNÉ PRÁCE
doc . MUDr . Helena Hupková, PhD .
Mikrobiologický ústav LF a UNB, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav pre chémiu, klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr . Ingrid Urbančíková
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZÚ, Detská fakultná nemocnica, Košice
prof . RNDr . Ján Trupl, CSc .
Ústav pre chémiu, klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc . RNDr . Marián Bukovský, PhD .
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mikrobiologické aspekty otitis media acuta v detskom veku v Slovenskej republike
prof . MUDr . Janka Jakubíková, CSc .
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr . Matúš Mačaj
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Vplyv vakcinácie konjugovanou vakcínou PCV7 na výskyt akútnych zápalov stredného ucha u detí do 2. roku života
KAZUISTIKY
MUDr . Pavol Šimurka, PhD .
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Pneumokoková pneumónia s bakteriémiou u dieťaťa očkovaného Prevenarom (PCV7) – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.