Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Šimovičová
Len mŕtva ryba pláva v prúde
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc
Imunomodulační léčba v pediatrii
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Primárne imunodeficiencie s prevahou poruchy tvorby protilátok
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav sociálního lékařství a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Alternativní výživa u dětí
doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Michal Huml
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Syndrom neprospívajícího kojence
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Rizikové faktory aterosklerózy v detskom veku
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Recidivujúce otitídy u detí
POD LUPOU
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO na Slovensku
Projekt hodnotenia primárnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike realizovaný WHO/EURO
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUC. Marcela Hladná
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Paličkovité prsty (pachyakrie, Hippokratovy prsty)
created by © zooom.sk s.r.o.