Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
„Think big, act small!“
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Centrum očkování a cestovní medicíny, Poliklinika II., Hradec Králové
Chřipka – očkování je základem prevence
MUDr. Zdeněk Dítě
Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Infekce močových cest z pohledu urologa
MUDr. Pavel Geier, Ph.D.
Division of Nephrology, Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada
doc. MUDr. Janusz Feber
Division of Nephrology, Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada
Léčba steroid-senzitivního nefrotického syndromu u dětí
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Bratislava
Výživa predčasne narodených detí
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
II. interní klinika a Centrum výživy, Praha
Možnosti ovlivnění imunitního systému nutraceutiky
MUDr. Ivo Novák
Urologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Akutní stavy v dětské urologii
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Radmila Sládičeková, MPH
Gynekologická ambulancia, Medicentrum, Bratislava
Genitálne bradavice u detí a adolescentov a ich prevencia
KAZUISTIKY
MUDr. Mária Füssiová
Detské oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Edit Rajzák
Detské oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Čierny kašeľ u novorodenca
OŁETROVATEĽSTVO
Gabriela Nippertová
II. dětská klinika, novorozenecká JIP, FN Brno
Monika Příkazská
II. dětská klinika, novorozenecká JIP, FN Brno
Vlhké hojení ran a jeho využití v neonatologii
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Vyšetrenie špecifických protilátok chorľavého dieťaťa
created by © zooom.sk s.r.o.