Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Šimovičová
RADOSTI
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Jan Smetana
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Vanda Boštíková
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Současnost registrovaných HPV vakcín
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Leukoencefalopatie – zriedkavé, ale závažné ochorenia bielej hmoty mozgu v detskom veku
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie SZU, UN Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Primárna ciliárna dyskinézia (syndróm imotílnych cílií, Kartagenerov syndróm)
prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.
Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
Poruchy vrozené imunity u dětí
doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Atopická dermatitida a péče o atopickou poko
PÔVODNÉ PRÁCE
prof. MUDr. Janka Jakubíková, PhD.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Vplyv povinného skríningu sluchu u novorodencov na včasnú diagnostiku porúch sluchu na Slovensku
KAZUISTIKY
MUDr. Tibor Silný
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Jaroslav Bibza, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Od úrazu k cirhóze pečene
GENETIKA NAŁA KAŽDODENNÁ
MUDr. Anna Rybárová
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Juraj s hnedými škvrnami a podkožnými uzlíkmi mal náhle bolesti brucha...
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Stridor u detí
LAUDÁCIE
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Salutatio et laudatio ad anniversarium octogesimum professoris Branislav Lichardus
POD LUPOU
MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.
Neonatologické oddělení, Regionální perinatologické centrum, Nemocnice České Budějovice, a. s.
Prevence krvácení novorozenců a malých kojenců způsobené nedostatkem vitaminu K
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Eva Kocánová
Kožní oddělení Pediatrické kliniky, Brno
MUDr. Jana Gottfriedová
Kožní oddělení Pediatrické kliniky, Brno
Pleva
created by © zooom.sk s.r.o.