Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Navigácia medzi Scyllou a Charybdou – Odysea plošného očkovania proti tuberkulóze
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Martina Frištáková
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Hajduová
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Peter Polan
Ortopedické oddelenie, Košice – Šaca
Možnosti diagnostiky a liečby vývojovej dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov
Autori sa v príspevku venujú aktuálnej incidencii, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu (DDH). V detailoch vysvetľujú odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o skríningu, diagnostike a liečbe DDH u detí.
Kľúčové slová: vývojová dysplázia bedrového kĺbu, sonografia, liečba, nadbytočná liečba.

Diagnostic and treatment possibilities of developmental dysplasia of the hip in newborns
Authors analyze actual incidence, diagnostic possibilities and treatment of developmental dysplasia of the hip (DDH). In details they describe guidelines of Ministery of Health SR about screening, diagnosis making and treatment of DDH in children.
Key words: developmental dysplasia of the hip, sonography, treatment, overtreatment.
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Pediatrická klinika
Chronická zácpa u dětí
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Nutrigenomika v koncepci časné dětské výživy
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia u detí a adolescentov
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika, FN v Motole, Praha
Plenková dermatitida
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Léčba onemocnění dolních dýchacích cest
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Bolesti hlavy u 12-ročného chlapca
GENETIKA NAŁA KAŽDODENNÁ
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Neprospievajúce dojča s opakovanými horúčkami
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Kortikoidy a ich vedľajšie účinky
LAUDÁCIE
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.
K životnímu výročí profesora László Kovácse
MUDr. Anna Hlavatá, PhD. a kolektív pracovníkov 2. detskej kliniky
K životnému jubileu profesora László Kovácsa
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. je sedemdesiatnikom
POD LUPOU
Mgr. Slávka Mrosková
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Martina Požonská, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Pitný režim v prvom roku života dieťaťa
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
Význam PUFA OMEGA-3 pro děti
created by © zooom.sk s.r.o.