Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Obezitka naša každodenná...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.
1. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Sérologická diagnostika postreptokokových následkov v pediatrickej praxi
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni
MUDr. Eva Dortová
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni
Nejčastější problémy novorozence s velmi nízkou porodní hmotností v péči PLDD
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Klinika detí a dorastu, MFN a JLF UK, Martin
MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA
Klinika detí a dorastu, MFN a JLF UK, Martin
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
Klinika detí a dorastu, MFN a JLF UK, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Klinika detí a dorastu, MFN a JLF UK, Martin
Eczema herpeticum v detskom veku
MUDr. Jana Kalousová
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Blanka Rousková
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jitka Stýblová
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Domácí parenterální výživa u dětí
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, Dětská klinika
Prebiotika a kojenecká výživa
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Katarína Babinská, ml.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky
KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Vladimír Cingel
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hereditárna pankreatitída u 17-ročného pacienta
GENETIKA NAŁA KAŽDODENNÁ
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Milan Škorvaga, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
MUDr. Eva Pálová
Oddelenie lekárskej genetiky, FNsP, Košice
MUDr. Gabriela Magyarová
Oddelenie lekárskej genetiky, FNsP, Košice
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Martin s bolesťami brucha a krvácaním z nosa
created by © zooom.sk s.r.o.