Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Milan Lasica
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Vyšetrenie funkcie obličiek u dojčiat a detí
MUDr. Helena Ambrožová, PhD.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Průjmová onemocnění a jejich léčba
MUDr. Renata Kračmarová
Klinika infekčních nemocí FN a LF Hradec Králové
MUDr. Stanislav Plíšek
Klinika infekčních nemocí FN a LF Hradec Králové
Virové gastroenteritidy v denní pediatrické praxi
MUDr. Martina Havlíčková
Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav, Praha
MUDr. Jan Kynčl
Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav, Praha
MUDr. Helena Jiřincová
Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav, Praha
Očkování dětí proti chřipce – úvaha před nadcházející epidemickou sezónou
Chřipková infekce má v dětském věku určité specifické charakteristiky. u dětí do 2–3 let věku vede chřipka často k hospitalizaci, v klinickém obrazu mohou dominovat febrilní křeče, bronchiolitis, croup, zánět středouší. K očkování dětí přistupují různé země odlišně. V čR je očkování dětí proti chřipce dle platné legislativy omezeno pouze na rizikové skupiny. lze považovat za rozumný kompromis maximálně podpořit očkování všech dětí školního věku, neboť byl jasně prokázán velký význam vakcinace právě tohoto segmentu populace.
Kľúčové slová: chřipkové viry, chřipka u dětí, očkování proti chřipce.

Vaccination of children against influenza: considerations before the upcoming epidemic season
Influenza infection in children involves certain specific features. In children up to two or three years of age, influenza often results in hospitalization with a clinical presentation dominated by febrile convulsions, bronchiolitis, croup or otitis media. The approaches to vaccination of children vary from country to country. In the Czech Republic, vaccination of children against influenza is, in accordance with the current legislation, restricted to risk groups only. It can be considered a reasonable compromise to maximally support vaccination of all school-age children since the great importance of vaccination of this very segment of the population has been clearly evidenced.
Key words: influenza viruses, influenza in children, influenza vaccination
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Nie všetko je ekzém
MUDr. Michaela Petrovajová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Alena Točíková, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Dlhodobé riziko tetovácie u detí
MUDr. Ondřej Vláčil
Oční klinika, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Jiří Kincl
ORL oddělení Šumperské nemocnice, a. s.
Akutní orbitocelulitida – diagnostika a léčba
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Magda Smutková
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prvé skúsenosti s domácou liečbou subkutánnymi imunoglobulínmi
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Westov syndróm – epileptická encefalopatia dojčiat s nepriaznivou prognózou. Kazuistika.
MUDr. Jan Pavelka
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Lukáš Homola
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Peter Mikolášek
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Lenka Plachá
Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
Případ sekundární syfilitidy u 15letého chlapce
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA?
Aká je Vaša diagnóza?
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Adenoma sebaceum
INFORMÁCIE
MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Klinika dětí a dorostu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
Účinný a bezpečný imunomodulátor pro pediatrickou praxi: imunoglukan
created by © zooom.sk s.r.o.