Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Šuba
Nárast porúch autistického spektra?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Matúš Mačaj
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Akútne ORL infekcie spôsobené Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Proteinúria u detí
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Nie všetko je ekzém II.
MUDr. Pavol Mrážik
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Prevencia tuberkulózy u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou liečených biologickou liečbou
MUDr. Petra Langerová
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk
prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
Kolegium ČIPA o.p.s., Immunoflow s.r.o. Praha
Farmakoterapie průduškového astmatu
KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Bernadičová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Natália Čárska
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Detská tetovačka ako spúšťací faktor morfey
KAZUISTIKY ÚDZS
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
Chyby a omyly v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast – kazuistika
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pýtate sa – my odpovedáme
OSOBNOSTI
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Odišla prof. MUDr. Oľga Pavkovčeková, CSc. (1926 – 2011)
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Acanthosis nigricans
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Katarína Pramuková
Dětská oční klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
TINU syndrom
INFORMÁCIE
Mgr. Zuzana Serafinová
Stomatologická ambulancia pre deti, Kežmarok
Starostlivosť o detský chrup
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Články publikované v časopise Pediatria pre prax v roku 2011 – prehľad
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Výskyt rotavírusových infekcií v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast
created by © zooom.sk s.r.o.