Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Šuba
Nárast porúch autistického spektra?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Matúš Mačaj
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Akútne ORL infekcie spôsobené Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis
Akútne infekcie horných dýchacích orgánov sú najčastejšími ochoreniami u detí, až v 80 – 90 % sú tieto infekcie spôsobené vírusmi. Bakteriálna superinfekcia je príčinou akútnej otitídy a rinosinusitídy, najčastejšie baktériami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Po zavedení vakcinácie konjugovanou pneumokokovou vakcínou (PCV) sú otitídy a sinusitídy vo vyššom percente podmienené betalaktamázu produkujúcimi baktériami H. influenzae a M. catarrhalis, a preto ako liek prvej voľby sú indikované rovnako potencované aminopenicilíny ako aj cefalosporíny 3. generácie, ktoré sú účinné aj v liečbe pneumokokových zápalov.
Kľúčové slová: akútne infekcie HDC, vakcinácia PCV, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.

Acute ENT infection due to Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis
Acute infections of upper respiratory tract are most common in children. In 80 – 90 % are this infections caused by virus. Bacterial superinfection results to acute otitis media or rhinosinusitis. Most frequently occurring bacteria are Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. After world spread of vaccination by pneumococcal conjugate vaccine (PCV) increased number of otitis media and sinusitis caused by beta-lactam producing bacteria as H. influenzae and Moraxella catarrhalis had been observed. In antibiotic treatment the drug of choice is protect aminopenicilin or cefalosporine of third generation which is also successful in treatment of pneumococcal infections.
Key words: acute infection of URT, vaccination, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Proteinúria u detí
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Nie všetko je ekzém II.
MUDr. Pavol Mrážik
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Prevencia tuberkulózy u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou liečených biologickou liečbou
MUDr. Petra Langerová
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk
prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
Kolegium ČIPA o.p.s., Immunoflow s.r.o. Praha
Farmakoterapie průduškového astmatu
KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Bernadičová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Natália Čárska
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Detská tetovačka ako spúšťací faktor morfey
KAZUISTIKY ÚDZS
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
Chyby a omyly v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast – kazuistika
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pýtate sa – my odpovedáme
OSOBNOSTI
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Odišla prof. MUDr. Oľga Pavkovčeková, CSc. (1926 – 2011)
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Acanthosis nigricans
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Katarína Pramuková
Dětská oční klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
TINU syndrom
INFORMÁCIE
Mgr. Zuzana Serafinová
Stomatologická ambulancia pre deti, Kežmarok
Starostlivosť o detský chrup
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Články publikované v časopise Pediatria pre prax v roku 2011 – prehľad
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Výskyt rotavírusových infekcií v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast
created by © zooom.sk s.r.o.