Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eva Gibalová
Konaj tak, akoby to malo mať veľký význam – má
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Eva Bronská, Ph.D.
Ordinace praktického lékare pro deti a dorost, Praha
doc. MUDr. Jirí Bronský, Ph.D.
Oddelení detské gastroenterologie, Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Koliky v kojeněckém věku a jejich řešení
MUDr. Eva Dortová
Neonatologické oddělení, FN Plzeň
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Neonatologické oddělení, FN Plzeň
Kožní a slizniční kandidóza u novorozence a kojence
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika, FN Praha Motol
Specifika výživy nejen předčasně narozených dětí
MUDr. Katarína Fabriciová
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Darina Behúlová, PhD.
Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava
RNDr. Jozefína Škodová
Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava
MUDr. Darina Holešová
Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava
MUDr. Mária Ostrožlíková
Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava
Ing. Katarína Schmidtová
Synlab Slovensko, s. r. o, Bratislava
doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD.
Genetické laboratórium Ústavu dedičných metabolických porúch, Praha
Poruchy metabolizmu vitamínu B12
MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie, LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie, LF UK a DFNsP Bratislava
Akútne leukémie v detskom veku
MDDr. Šamseh Merdaa
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Kristína Halmová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Dentogénne okoločeľustné zápaly v detskom veku
MUDr. Marta Miklošková
Neurologická klinika FN Nitra
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Cerebrovaskulárne ochorenia u detí
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Mgr. Adriána Krajčiová
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Ciliopatie a polycystická choroba obličiek
KAZUISTIKY ÚDZS
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
Patologický nález zistený v rámci preventívnej prehliadky – dôležitosť správneho vedenia zdravotnej dokumentácie v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast. Kazuistika
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Sociální fobie v dětství
Mgr. Jana Pejčochová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Klinická zkušenost s užitím kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Ondřej Souček
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Diagnostika osteoporózy u dětí a adolescentů
created by © zooom.sk s.r.o.