Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Plávanie dojčiat a batoliat
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo centrum, s. r. o., Bratislava
Sublingválna alergénová imunoterapia v špecifickej liečbe alergií
MUDr. Martin Fuchs
Immunoflow, s. r. o., Praha
Potravinový alergický pochod
MUDr. Lydie Koumarová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Primární motorické stereotypie v dětském věku
MUDr. Jarmila Turzíková
Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha
Novinky v přístupu k dětskému pacientovi s alergickou rýmou a asthma bronchiale
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Jaroslav Čižmár
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Klinické charakteristiky a liečba osteomyelitídy u detí
Mgr. Lucia Mazuchová, PhD.
Ústav nelekárskych študijných programov, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Porovnanie funkčnosti rodín ako prevencie CAN syndrómu u detí
KAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Elena Košková, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Monika Leščišinová
Neštátna reumatologická ambulancia pre deti a dospelých, Košice
MUDr. Eva Vrtíková
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Martin Žlnay
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Diagnóza skrytá v oku, päte, malíčku a génoch
INFORMÁCIE
Mgr. Zuzana Serafinová
Stomatologická ambulancia pre deti, Kežmarok
Starostlivosť o chrup dieťaťa školského veku
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Dana Němcová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Zbyněk Novák
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Barbora Ludíková
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
et al.
Ewingův sarkom – vzácná příčina bolestí kloubů a kostí
created by © zooom.sk s.r.o.