Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
predseda redakčnej rady časopisu Pediatria pre prax
Čokoláda, pamäť a Vianoce
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Nový pohľad na primárne imunodeficiencie
MUDr. Petra Izakovičová
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Eva Hajdúová
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Odchýlky chôdze a postavenia dolných končatín u detí
MUDr. Světlana Köhlerová
Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Hemofilické centrum, Dětská nemocnice – Fakultní nemocnice Brno
Současné trendy v léčbě hemofilie u dětí
MUDr. Adriana Kollerová
Algeziologická ambulancia Bol-Ex, s. r. o., Bratislava
Liečba bolestivých syndrómov u detí akupunktúrou
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
Povinné očkovanie a riziká antivakcinačných tendencií
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Pediatrická klinika FN Trenčín
Simultánne podávanie vakcín
MUDr. Ondřej Vláčil
Oční klinika, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Marta Karhanová, FEBO
Oční klinika, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Juraj Šimičák
Oční klinika, FN a LF UP Olomouc
Možnosti korekce refrakčních vad u dětí
Nejčastějším důvodem snížení zrakové ostrosti u dětí je refrakční vada. Není-li správně korigována především v předškolním věku, vede k tupozrakosti (amblyopii). Amblyopie je nevratné funkční postižení centrálního zrakového vnímání. Korekce zrakové vady se provádí brýlemi, v indikovaných případech kontaktními čočkami. Při korekci vysoké anizometropie (rozdílu refrakce mezi pravým a levým okem) nacházejí stále větší uplatnění laserové refrakční zákroky. Řídí se přísnými indikačními kritérii. Refrakce u dětí se může rychle měnit, pravidelné kontroly jsou nutné. Vyšetření refrakce je proto nezbytnou součástí každého očního vyšetření u dětského pacienta.
Kľúčové slová: refrakční vada, ametropie, anizometropie, laserová refrakční chirurgie.

Correction options for children with refractive errors
The most common reason for the reduction of visual acuity in childhood is a refractive error. If it is not corrected primarily at the preschool age, amblyopia can occur. Amblyopia is irreversible functional impairment of central visual perception. Correction of visual defects is performed by glasses or contact lenses in indicated cases. Laser refractive surgery is increasingly applying in correction of high anizometropia (refractive diference between right and left eye). It follows strict indication. Refraction in childhood can change quickly, so regular checks are necessary. Examination of refraction is therefore an essential part of every eye examination in the pediatric patient.
Key words: refractive error, ametropia, anisometropia, laser refractive surgery.
KAZUISTIKY
MUDr. Simona Boráňová
Krajská nemocnice T. Bati Zlín, a. s., Dětské oddělení
MUDr. Michal Žáčik
Krajská nemocnice T. Bati Zlín, a. s., Oddělení zobrazovacích metod
MUDr. Jaromír Bernátek
Krajská nemocnice T. Bati Zlín, a. s., Oddělení nukleární medicíny
Meckelův divertikl
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Katarína Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Pseudo-Bartterov syndróm u dojčaťa s falošne negatívnym výsledkom skríningu na cystickú fibrózu
MUDr. Michaela Syrovátková
Dětské oddělení Nemocnice v Novém Jičíně
MUDr. Miroslav Kobsa
Dětské oddělení Nemocnice v Novém Jičíně
Není herpes jako herpes
MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.
Tranplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
Tranplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Ivana Boďová, PhD.
Tranplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Peter Čižnár, Csc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Katarína Kadlicová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UN Bratislava
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UN Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Závažná BCG-itída u detí s vrodenou imunodeficienciou
KAZUISTIKY ÚDZS
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
Pozor na iatrogénne poškodenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – chyby a omyly v praxi lekára
NEKROLÓG
Rozlúčka s prof. MUDr. Jankou Jakubíkovou, CSc.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
Dětská klinika FN, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Současný stav léčby poruch růstu
created by © zooom.sk s.r.o.