Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Pôrod doma, ambulantný pôrod – kto sa postará o novorodenca?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Jasenková
Plamienok, n. o., Bratislava
Použitie morfínu v liečbe bolestí u detí v domácom prostredí
MUDr. Gabriel Jelenek
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
MUDr. Ingrid Rejdová
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
MUDr. Iva Vlašínová
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
MUDr. Kateřina Sedláková
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Vulvovaginitidy u dětí
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Jaroslava Duchoňová
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Pneumónie získané v komunite u detí
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Imunoterapie dětí s recidivujícími respiračními infekcemi
MUDr. Stanislava Polášková
Dermatovenerologická klinika, VFN Praha
Celoroční péče o dětskou pokožku
MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN, Hradec Králové
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Rotavirové gastroenteritidy a možnosti prevence
MDDr. Tomáš Szórád
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Použitie laseru v mukogingiválnej chirurgii u detí
KAZUISTIKY
MUDr. Pavol Kunovský, CSc., MBA
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Róbert Dinka
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Andrea Harenčárová
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Jana Zemánková
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
Exudatívna enteropatia u pacienta po Fontanovej operácii
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Gonzalo Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Vracanie ako príznak epileptického záchvatu. Kazuistika benígnej okcipitálnej epilepsie
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Jarmila Seifertová
Ordinace PLDD Kladno
Pýtate sa – my odpovedáme
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika DFNsP, Bratislava
Pýtate sa – my odpovedáme
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Zdeňka Ráčilová
Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Columna Bertini
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Petr Říha
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha
MUDr. Petr Smíšek
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha
Výživa u dětí s onkologickým onemocněním
Články publikované v časopise Pediatria pre prax v roku 2012 (13. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.