Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
(Ne)Potrebujeme štandardné postupy v pediatrickej praxi?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ivan Bakoš
Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, s.r.o., Bratislava
Očkovanie detí pred cestou do zahraničia
MUDr. Jana Bullová
Oddelenie detskej psychiatrie, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Významná úloha omega-3 mastných kyselín v liečbe ADHD
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Zuzana Dobiašová, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava
Hnisavé neuroinfekcie v ambulancii pediatra
MUDr. Věra Malinová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Lysosomální onemocnění – současné možnosti diagnostiky a terapie
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice
MUDr. Kristína Kubejová
1. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice
Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza u detí – prevencia a liečba
MUDr. Jana Spilková
Soukromé sexuologické centrum GONA, spol. s. r. o., Praha
Sexuologické problémy u dětí
KAZUISTIKY
MUDr. Pavol Kunovský, CSc., MBA
NÚSCH, a. s. – pracovisko DKC, Bratislava
MUDr. Róbert Dinka
NÚSCH, a. s. – pracovisko DKC, Bratislava
MUDr. Andrea Kriššáková
NÚSCH, a. s. – pracovisko DKC, Bratislava
MUDr. Juraj Kováčik
Detské oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Martin Čulen, CSc.
NÚSCH, a. s. – pracovisko DKC, Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
2. detská klinika LF UK, Ambulancia lekárskej genetiky, DFNsP Bratislava
MUDr. Matej Nosáľ, PhD.
NÚSCH, a. s. – pracovisko DKC, Bratislava
Loeys-Dietzov syndróm prezentujúci sa závažnou aortálnou insuficienciou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Klára Frivolt
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Barbora Balažiová
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Zuzana Pyšová
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
X. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
2. slovenská konferencia zriedkavých chorôb
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Luděk Ryba
Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Věra Adamová
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
Dětská klinika FN Motol Praha
Šátkování (nošení dětí v šátku) – 1. část
MUDr. Luděk Ryba
Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice, a. s.
Věra Adamová
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
Dětská klinika FN Motol, Praha
Šátkování (nošení dětí v šátku), 2. část
created by © zooom.sk s.r.o.