Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
Pomôžeme dojčeniu?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Ťažká astma v detskom veku
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kožní oddělení Nemocnice v Jihlavě
Lupénka v dětském věku
MUDr. Zuzana Abaffyová
Sanatórium pre deti s respiračnými ochoreniami, Bratislava
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Centrum pre liečbu ťažkých a refraktérnych alergických ochorení v detskom veku, Martin
Hypersenzitivita na β-laktámové antibiotiká v detskom veku a možnosti jej diagnostiky
MUDr. Věra Malinová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Lysosomální onemocnění – současné možnosti diagnostiky a terapie (dokončení)
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Bradavice a ich liečba u detí
KAZUISTIKY
MUDr. Lucie Štíchová
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.
MUDr. Jan Pajerek
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.
Neprospívání a recidivující hyponatremie u kojence
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Darina Buzassyová
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a DFNsP Bratislava
MUDr. Katarína Balažovjechová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a DFNsP Bratislava
Neurologické ochorenie so psychiatrickou symptomatológiou. Kazuistika autoimúnnej anti-NMDAR encefalitídy
MUDr. Barbora Králiková
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
MUDr. Bohumír Blažek
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
MUDr. Tomáš Pískovský
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
MUDr. Václav Procházka, Ph.D.,
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav radiodiagnostický
MUDr. Daniel Czerný
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav radiodiagnostický
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav patologie
Arteriální trombóza u desetileté dívky
KAZUISTIKY ÚDZS
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
Je vakcinácia príčinou vzniku diabetes mellitus alebo autizmu? (kazuistiky ÚDZS)
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Mgr. Eva Greplová
Oddělení rehabilitace FN Olomouc
Mapovitý jazyk – lingua geographica
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Mgr. Michaela Mrowetz
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Ostrava
MUDr. Marcela Peremská
Dětské oddělení, Nemocnice Teplice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Podpora raného kontaktu jako nepodkročitelná norma – chiméra, či realita budoucnosti?
created by © zooom.sk s.r.o.