Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Homeopatia alebo najdrahšia kačica na svete?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Miroslav Kobsa
Centrum péče o atopickou dermatitidu, Nemocnice Nový Jičín, a. s.
MUDr. Nina Benáková
2Dermatovenerologická ordinace, Medicínské centrum a dermatovenerologická klinika 1. LF UK Praha
MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Centrum péče o atopickou dermatitidu, Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Atopická dermatitida u dětí
MUDr. Petra Król
Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK, Praha
Recidivující febrilie u dětí
MUDr. Alena Staníková, PhD.
ORL ambulancia ProCare, Bratislava
MUDr. Lucia Majáková
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Samuel Kunzo
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Indikácie na tonzilektómiu a tonzilotómiu v detskom veku
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Diferenciálna diagnostika bolestí hlavy u detí
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
Možnosti postexpozičného očkovania
MUDr. Dana Šišková
Dětská neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha
Nervosvalová onemocnění v dětském věku
KAZUISTIKY
MUDr. Barbora Balažiová
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Daniela Virgová
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
„Potreboval stále väčšie topánky.“ Gigantizmus u 16-ročného chlapca
MUDr. Michaela Bednarčíková
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Záchvaty typu absencie u 5-mesačného dieťaťa
MUDr. Veronika Urbanová
1. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
MUDr. Blanka Tarcálová
1. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Miliárna tuberkulóza u 6-mesačného dojčaťa
Tuberkulóza (TBC) je závažné, infekčné ochorenie, vyvolané Mycobacterium tuberculosis komplex. Masívnym lymfo-hematogénnym rozsevom pôvodcu vzniká potenciálne fatálna miliárna tuberkulóza. Čiastočnú ochranu proti diseminovanej forme poskytuje BCG vakcinácia. Na Slovensku sa zrušilo povinné plošné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze BCG vakcínou v roku 2012 a rok predtým sa pozastavilo preočkovanie tuberkulín negatívnych detí. Možno očakávať, že v rizikových skupinách detskej populácie dôjde k nárastu výskytu miliárnej TBC. Autori preto prezentujú kazuistiku 6-mesačného rizikového, prematúrneho dojčaťa so závažnou sepsou, obojstrannou bronchopneumóniou a purulentnou otitídou. Cieleným diagnostickým postupom (mikroskopické vyšetrenie a pozitívny kultivačný nález z bronchoalveolárnej laváže a žalúdočného obsahu) bola potvrdená suponovaná diagnóza miliárnej TBC. Aj napriek cielenej liečbe kombináciou antituberkulotík, klinický stav progredoval do multiorgánového zlyhania a dieťa exitovalo.
Kľúčové slová: miliárna tuberkulóza, kožný tuberkulínový test (MTX II), interferon-γ release assays (IGRAs test), Quantiferon-TB Gold.
KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Autoinflamačné ochorenia: od terapie k diagnóze a naopak
created by © zooom.sk s.r.o.