Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. László Kiss, PhD.
Čiližská Radvaň
Medicína sa nemôže zastaviť ani kvôli sviatkom!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Michaela Čižmárová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Molekulová genetika pre lekárov
PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU a CEITEC, Brno
Moderní terapie kašle
MUDr. Pavol Kunovský, CSc., MBA
Klinika detskej kardiológie LF UK, NÚSCH, a. s. – Detské kardiocentrum, Bratislava
Prevencia infekčnej endokarditídy u detí
doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Vývinová dysfázia v predškolskom veku – začiatok dyslexie?
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Klinika deti a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Opuchy − príčiny a diferenciálna diagnostika
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Novinky v dětské diabetologii
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Koštálová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
O Tomáškovi, ktorý mal hlavu ako skala...
MUDr. Lucie Sulovská
Dětská klinika, LF UP v Olomouci a FN Olomouc
MUDr. Ivana Stejskalová
Dětská klinika, LF UP v Olomouci a FN Olomouc
MUDr. Hana Flögelová
Dětská klinika, LF UP v Olomouci a FN Olomouc
RNDr. Ingrid Hrachovinová
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Dětská klinika, LF UP v Olomouci a FN Olomouc
Když trombocytopenie není imunitní trombocytopenická purpura
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Aký je správny algoritmus vyšetrení pri bolestiach hlavy v detskom veku?
POD LUPOU
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Skutočne je zbytočné si dať svoje dieťa zaočkovať?
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Pachydermodaktýlia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Mgr. et Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Bio-psycho-sociální rizika vrcholového sportu dětí a mládeže
created by © zooom.sk s.r.o.