Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Telemedicína a jej prenik do medicíny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
MUDr. Monika Grešíková, PhD.
Hematologicko-transfúzne oddelenie, Oddelenie laboratórnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Aktuálny pohľad na sideropenickú anémiu v detskom veku
MUDr. Michaela Petrovajová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo nového vo fotoprotekcii?
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Alergická rýma a její vliv na astma
Alergická rýma představuje globální zdravotní problém postihující 10–20 % populace. Je definována jako senzibilizace vůči inhalovaným alergenům, projevující se nazální sekrecí, obstrukcí, svěděním a kýcháním, které vznikají při expozici relevantním alergenům. Alergická rýma je asociována s průduškovým astmatem díky propojení horních a dolních dýchacích cest, postižených alergickým zánětem. V článku jsou uvedena doporučení, týkající se prevence nemoci, léčby perorální i lokální, specifické alergenové imunoterapie a dalších postupů u pacientů s alergickou rýmou, event. s rýmou i astmatem. Pacienti, lékaři i veřejní činitelé by měli být vedeni k tomu, aby tato doporučení uváděli do denní praxe a podporovali jejich závěry.
Kľúčové slová: alergická rýma, asthma bronchiale.

Allergic rhinitis and its impact on asthma
Allergic rhinitis represents a global health problem affecting 10 % to 20 % of the population. This rhinitis is defined by sensitization to inhaled allergens and symptoms such as rhinorhea, nasal obstruction, nasal itching, and sneezing during exposure to relevant allergens. Allergic rhinitis is associated with bronchial asthma, suggesting a link between upper and lower airways beyond allergy associated inflammation. In this article are presented recommendations about the prevention of allergic rhinitis, the use of oral and topical medications, allergen specific immunotherapy, and other treatments in patients with allergic rhinitis as well as patients with both allergic rhinitis and asthma. Patients, clinicians, and policy makers are encouraged to use these recommendations in their daily practice and to support their decisions.
Key words: allergic rhinitis, bronchial astma.
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Súčasné možnosti liečby epilepsie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
MUDr. Eva Šilhánová
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
Ing. Petra Cibulková
Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín
Marfanův syndrom – zkušenosti z klinické praxe
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo bolo príčinou primárnej amenorey?
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
K histórii výskytu a liečby besnoty na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Katarína Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
54. pediatrické dni – Pediatria pre prax (správa z odborného podujatia)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity v Brně
Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí
MUDr. Martina Pokrývková
Oddělení neonatologie, FN Ostrava
MUDr. Renáta Poláčková
Oddělení neonatologie, FN Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě
Thanatoforická dysplazie
created by © zooom.sk s.r.o.