Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Soľ (ne)má cenu zlata...!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
Pískoty a viry
Prevalence opakujících se epizod průduškové obstrukce je u kojenců a batolat vysoká. Virové infekce dýchacích cest, zejména respirační syncytiální virrus (RSV) a lidské rinoviry (HRV), vyvolávají nejčastěji pískoty u dětí v prvních letech života. Z klinického hlediska se u dětí mladších 5 let rozlišují občasné pískoty při dýchání, které jsou výlučně vyvolány virovou infekcí, a pískoty způsobené více faktory. V současnosti je imunoprofylaxe RSV infekcí palivizumabem u části pacientů prevencí vzniku pískotů.
Kľúčové slová: pískoty, virové infekce, imunoprofylaxe.

Wheezing and viruses
Prevalence of reccurent wheeze in infants and toddlers is high. Viral respiratory infections, particularly with respiratory syncytial virus (RSV) and human rhinovirus (HRV), are the most common causes of wheezing. For clinical purposes, reccurent wheeze in children below the age of 5 years is classified as episodic (viral) or multiple-trigger wheeze. Currently, immunoprophylaxis with palivizumab RSV infections is the prevention of wheezing in some patients.
Key words: wheezing, viral infections, immunoprophylaxis.
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Praktický a racionálny prístup k manažmentu monosymptomatickej nočnej enurézy
MUDr. Daniela Krajčová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
Mgr. Diana Vondrová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
RNDr. Katarína Hirošová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
Vnútorné ovzdušie (indoor air) v školskom prostredí a vplyv na zdravie detí
RNDr. Eva Štefánková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Dúbravová, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Antropometria a jej miesto v chirurgii kraniosynostóz
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Miroslava Fuňáková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Jursová
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hirschsprungova choroba
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Úspešnosť sekvenčnej antibiotickej liečby akútnej pyelonefritídy cefalosporínmi
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Vnútorná hernia ako príčina ileózneho stavu u dojčaťa
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Martina Skokňová
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Komentár k článku: Kazuistiky detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami CNS
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Hroziaca epidémia antraxu v Bratislave roku 1907
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Martin Mráz, PhD.
Department of Nephrology, Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust, Birmingham, UK
PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Centrum pro dermatomykózy Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Mykózy u dětí, diagnostika a léčba
MUDr. Romana Valentová
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Schwarz
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Václav Lád
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Geiger
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D
Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň
Rapunzel syndrom – neočekávaná příčina chronických bolestí břicha
created by © zooom.sk s.r.o.