Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Zriedkavé choroby
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Anna Feketeová
Klinika detí a dorastu DFN Košice
Opakovaný a protrahovaný kašeľ u detí
MUDr. Monika Gromová, PhD.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Strabizmus u detí
RNDr. Eva Hamšíková
Oddělení experimentální virologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vakcína proti lidským papillomavirům: co jí předcházelo, jaká je a co nás čeká v budoucnosti
Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava
Možnosti a riziká farmakoterapie v detskom veku
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava
Otravy u detí
MUDr. Stanislava Polášková
Dětská kožní ambulance, Dermatovenerologická klinika VFN UK Praha
Epidermální bariéra a její význam u zdravé a atopické kůže
Mgr. Irena Preissová
Klinická logopedie, Litoměřice a Mělník
Vývojové poruchy řeči
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Silvia Bajová
Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jitka Kytnarová
Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
doc. MUDr. Alice Baxová
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Radim Kočvara, Ph.D.
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Rachel Paslerová
Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení, 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení, 1. LF UK a VFN, Praha
Máme dceru…, nebo ne? Syndrom necitlivosti na androgeny
MUDr. Jaroslava Duchoňová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Závažné následky pneumokokovej meningoencefalitídy
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Katastrofická epilepsia. Kazuistika dieťaťa s hemisferektómiou pre farmakorezistentnú epilepsiu podmienenú hemimegaencefáliou
MUDr. Tomáš Sýkora
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Toxické rastliny v našom okolí môžu vyvolávať fytofotodermatitídy
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Málo známa kapitola z predhistórie Krajinskej nemocnice
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jan Hálek
Dětská klinika FN Olomouc, Novorozenecké oddělení FN Olomouc
MUDr. Marta Neklanová
Dětská klinika FN Olomouc
Benigní paroxyzmální torticollis
MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN Ostrava
Ing. Jiří Rosický, CSc.
Ortopedická protetika Frýdek-Místek
Bc. Štěpánka Golová
Ortopedická protetika Frýdek-Místek
Léčba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodelační ortézy
created by © zooom.sk s.r.o.