Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Izotonické športové nápoje – miliardové balamutenie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michaela Petrovajová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Urtikária – definícia, etiopatogenéza, klasifikácia a terapia
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mračna, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
MUDr. et MDDr. Adam Stebel
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK, Bratislava
Aktuálne o rázštepoch pery a podnebia
MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.
Pardubická krajská nemocnice, a. s., Přeloučská poliklinika, a. s., Univerzita Pardubice
Bc. Eva Bočkayová
Pardubická krajská nemocnice, a. s., Přeloučská poliklinika, a. s., Univerzita Pardubice
Neobvyklé klinické nálezy na dětských rukách
Článek se zabývá méně častými odchylnými klinickými nálezy na rukách. Jejich znalost mnohdy může vést k uklidnění dětí i jejich rodičů, kteří mají obavy z přítomnosti závažného onemocnění. Autoři uvádějí literární údaje i vlastní zkušenosti ve třech kazuistických sděleních, která se týkají Kirnerovy dysplazie, kamptodaktylie a pachydermodaktylie. U jednotlivých diagnóz prezentují etiologii, klinický a rentgenový obraz s vysvětlením terapeutických přístupů.
Kľúčové slová: děti, Kirnerova dysplazie, kamptodaktylie, pachydermodaktylie.

Unusual clinical findings on children's hands
The authors deal with less frequent abnormal clinical findings on the hands. Their knowledge can often help to reassure children and their parents who are concerned about the presence of a serious disease. The authors report literature data as well as their own experience in three case reports dealing with less common anomalies: Kirner's deformity, camptodactyly, and pachydermodactyly. In each particular case, the aetiology, clinical and x-ray presentation, and therapeutic approaches are presented.
Key words: children, Kirner's deformity, camptodactyly, pachydermodactyly.
MUDr. Petr Myška
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Nedoslýchavé dítě v ordinaci pediatra – pohled foniatra
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a DFNsP, Bratislava
Methemoglobinémia zo studňovej vody a z užívania pouličných drog
MUDr. Linda Křižáková
Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Bohumír Blažek
Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Petr Kordoš
Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Petr Širůček
Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Zdenka Křenová
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno
Když se v noci probudí pro bolesti na hrudi
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alžbeta Vicenová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Angelmanov syndróm: príčina epilepsie včasného veku
MUDr. Jan Hálek
Dětská klinika FN Olomouc, Novorozenecké oddělení FN Olomouc
MUDr. Marta Neklanová
Dětská klinika FN Olomouc
Primární písařský třes
MUDr. Vendula Studničková
Dětské oddělení, Nemocnice Tábor
Stafylokokový syndrom toxického šoku
MUDr. Michal Kubina
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Keď brucho bolí v ramene
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Ján Karol Lübeck – lekár, redaktor, poľnohospodár
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Eva Kocánová
Kožní oddělení Pediatrické kliniky LF MU a FN Brno
MUDr. Magdalena Rohanová
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Zuzana Strašáková
Kožní oddělení Pediatrické kliniky LF MU a FN Brno
(Ne)známá vaskulitida?
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jiří Havránek
Dětské a novorozenecké oddělení, Masarykova nemocnice, Rakovník
Novorozenecká polycytemie
created by © zooom.sk s.r.o.