Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Efektívnosť liečby rekombinantným rastovým hormónom u detí s chronickou obličkovou chorobou
MUDr. Juraj Staník, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, DIABGENE a Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
MUDr. Katarína Brennerová
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Monika Rosoľanková
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Daniela Staníková
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Daniela Gašperíková, PhD.
DIABGENE a Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
DIABGENE a Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Hypoglykémie u detí starších ako jeden rok
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
Pediatrická klinika, FN Brno, gastroenterologická ambulance, Ordinace PLDD, Brno
Problémy s výživou v prvním roce života
MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Kožní sanatorium s. r. o., Ústí nad Labem
Správná léčba atopické dermatitidy v dětském věku
Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Prejavy CAN syndrómu (týraného, bitého a zanedbávaného dieťaťa) u detí v ambulancii pediatra
MUDr. Denisa Balážiová
Detské oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta, a. s.
MUDr. Miroslav Ilavský
Detské oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta, a. s.
Manažment v komunite získanej pneumónie u dojčiat a detí starších ako 3 mesiace
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kopanicová
Detské oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Levice n.o.
MUDr. Daniela Virgová
Detské oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Levice n.o.
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Kulturistika a rabdomyolýza u adolescentov
ODPORÚčANÉ POSTUPY
MUDr. Zuzana Kuková
Očkovacie centrum, 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Košťálová
Očkovacie centrum, 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Súčasná situácia odporúčaného očkovania proti pneumokokovým infekciám u rizikových pacientov v SR
POD LUPOU
MUDr. Daša Mikušíková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Povinné očkovanie detí v krajinách Európskej únie
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dynastia detských lekárov: Hainissovci
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Iva Čapovová
Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno
Herpetická gingivostomatitida
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Kamila Michálková
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Zuzana Petrová
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Mnohočetné fraktury u kojence s chronickým subdurálním hematomem jako následek fyzického týrání?
created by © zooom.sk s.r.o.