Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Gény a mémy
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Magdaléna Vaváková
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava
Využitie omega mastných kyselín v pedopsychiatrii
MUDr. Jaromír Paukert
Dětské oddělení, Alergologická ambulance Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
MUDr. Eliška Kopelentová
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol v Praze
MUDr. Ludmila Dvořáková
Dětské oddělení, Alergologická ambulance Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Alergie na betalaktamová antibiotika v dětském věku
Mgr. Slavka Požgayová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Michaela Čižmárová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
Gastroenterologická ambulancia 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Gilbertov syndróm – choroba, rizikový faktor, ale aj evolučná výhoda?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Novorodencká klinika FNsP, Nové Zámky
MUDr. Mária Füssiová
Novorodencká klinika FNsP, Nové Zámky
MUDr. Radka Lelovská
Novorodencká klinika FNsP, Nové Zámky
MUDr. Anna Mikovičová, PhD.
Ústav mikrobiológie FNsP, Nové Zámky
RNDr. Judita Baloghová
Ústav mikrobiológie FNsP, Nové Zámky
Známy, ale vzácny patogén u novorodenca: Listeria monocytogenes
MUDr. Peter Koppal
Neurochirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Pavol Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Neurochirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
Neurochirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kazuistika dieťaťa s raritným infratentoriálnym atypickým teratoidným/rabdoidným tumorom
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Je striedavé podávanie antipyretík u detí bezpečné?
POD LUPOU
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Roman Totkovič
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Peter Polan, PhD.
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Ján Slávik
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Tomáš Ševčík
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
10 rizikových aktivít detí počas letných prázdnin
Autori prezentujú vo svojej práci 10 rizikových aktivít detí počas letných prázdnin. Uvádzajú dostupné štatistiky, možnosti prevencie, znižovania rizika úrazu pri týchto aktivitách.
Kľúčové slová: deti, úrazy, letné prázdniny.

10 risk activities children during summer holidays
The authors present in their presentation 10 risk children activities during summer holiday. They present statistics, possibility of prevention, elimination of risk of injury during these activities.
Key words: children, injury, summer holiday.
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Stúpenec učenia Ignáca Semmelweisa: Ján Ambro (1827 – 1890)
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Dominika Cvalínová
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Veronika Schwarzová
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Eva Sládková
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Věra Amblerová
Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Radka Jaklová
Ústav lékařské genetiky FN a LF UK v Plzni
MUDr. et Ing. Radek Tupý
Klinika zobrazovacích metod FN a LF UK v Plzni
Pes cavus
PARAGRAF
RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava
Legislatívna úprava povinného pravidelného očkovania detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Michaela Bednarčíková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Marek Smoleňák
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pediatria pre prax – 55. pediatrické dni
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Josef Grym
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
K rasovým a etnickým aspektům v pediatrii
created by © zooom.sk s.r.o.