Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB v Bratislave
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Miroslava Lysinová
II. detská klinika SZU a DFNsP Banská Bystrica
RNDr. Mária Knapková, PhD.
Skríningové centrum novorodencov SR, Banská Bystrica
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Skríningové centrum novorodencov SR, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
II. detská klinika SZU a DFNsP Banská Bystrica
Novorodenecký skríning v súčasnosti
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika pediatrickej neurológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika pediatrickej neurológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Nežiaduce účinky antiepileptík
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Nemoc z nachlazení (Common cold) – co řekneme rodičům
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PhDr. Viera Tereková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Bratislava
Névy kože u detí II. Cievne, organoidné, tkanivové névy
doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Atopická dermatitida – co je nového?
MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, Dermarevolta, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Nová forma Hand-foot-and-mouth disease u detí aj dospelých spôsobená vírusom Coxsackie A6
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Valentín
Oddelenie urgentného príjmu DFNsP v Bratislave, 2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Mgr. Lucia Valentínová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Pohybová aktivita u zdravotníckych pracovníkov na detskom oddelení
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Erika Goldschmidtová
Detské kardiocentrum SR, Bratislava
MUDr. Michal Kubina
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Elena Bušová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Akútna bolesť na hrudi so zvýšenou sérovou koncentráciou troponínu u športujúceho adolescenta
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Putovná schôdza uhorských lekárov a prírodovedcov v Bratislave roku 1865
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Želmíra Mišíková, CSc.
100 rokov od narodenia vzácnej osobnosti slovenskej pediatrie, doc. MUDr. Margity Schwalbovej
PARAGRAF
Mgr. Zdenko Seneši
Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Bratislava
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti novorodencovi narodenému v domácom prostredí
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Eva Klásková
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Sabina Kaprálová
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Nepoznaná vrozená srdeční vada u pacientky s Turnerovým syndromem a její důsledky
created by © zooom.sk s.r.o.