Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Traja géniovia, ktorým sa ich kolegovia vysmievali
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Ing. Šárka Musilová, Ph.D.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze
Vliv oligosacharidů mateřského mléka na střevní mikrobiotu kojenců
O ochranném účinku mateřského mléka se vědělo již na počátku dvacátého století při porovnání úmrtnosti dětí kojených, která byla sedmkrát nižší než u dětí krmených kojeneckou výživou. V současné době, i přes obrovský pokrok dosažený v dětském lékařství, je stále vyšší riziko výskytu nekrotizující enterokolitidy u dětí krmených umělou výživou než u dětí kojených. Aktuální studie ukazují i rostoucí rozvoj atopie, diabetes mellitus a dětské obezity u dětí na kojenecké výživě. Z tohoto důvodu je neustále mateřské mléko a jeho jednotlivé složky předmětem zkoumání mnoha vědců. Některé mechanizmy jeho ochranných účinků nejsou dosud zcela objasněny. Mezi velkou neznámou patří struktura a význam oligosacharidů mateřského mléka. Proč se v mateřském mléce vyskytuje přes 200 různých struktur oligosacharidů a jaké jsou jejich funkce?
Kľúčové slová: oligosacharidy mateřského mléka, střevní mikrobiota, prebiotika, antimikrobiální účinky

Influence of human milk oligosaccharides on the gut microbiota of the newborn
The protective effect of breast milk was known from the beginning of the twentieth century, when mortality in breastfed infants was seven times lower than infants fed infant formula. Currently, despite the enormous progress in pediatric medicine is risk of necrotizing enterocolitis in formula-fed infants still higher than in breastfed infants. Recent studies indicate the development of atopy, diabetes mellitus, and childhood obesity of formula fed infants. Therefore, breast milk and its components are still being studied many scientists. Some mechanisms of its protective effects are not yet fully understood. Among the big unknown is structure and significance of human milk oligosaccharides. Why breast milk contains over 200 different structures of oligosaccharides and what are their functions?
Key words: human milk oligosaccharides, gut microbiota, prebiotics, antimicrobial effects
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
Kašel u dětí a možnosti jeho léčby
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Eugen Frišman, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Peter Polan, PhD.
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
PhDr. Katarína Kubašovská
Psychologická ambulancia, Košice
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Martin Vicen
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
Pohryzenia detí psami. Výskyt, rizikové faktory, liečba a prevencia
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Jana Košťálová
UVN SNP-FN, Ružomberok
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ivana Boďová, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Peter Švec, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alica Chocholová, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Géczová
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
Transplantácia krvotvorných buniek u pediatrických pacientov so zlyhaním krvotvorby
MUDr. Nina Bližnáková
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Ingrid Mikulášová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
Je negatívny novorodenecký skríning na cystickú fibrózu postačujúci na vylúčenie diagnózy?
MUDr. Anna Kaperáková
Ambulancia všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, Lipany
Za bolesťou hlavy a strabizmom u 8-ročného chlapca stál kliešť
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Štandardný diagnostický a terapeutický postup nekomplikovanej infekcie horných močových ciest u dojčiat a detí
POD LUPOU
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava a Orphanet Slovensko
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava a Orphanet Slovensko
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava a Orphanet Slovensko
Orphanet – v službách pacientov so zriedkavými chorobami
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Oneskorený nekrológ – Vojtech Alexander (1857 – 1916) očami svojich asistentov
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jaroslava Bajerová
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
MUDr. Zdeňka Ráčilová
Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno
Bolest nohy – Köhlerova nemoc
NEKROLÓG
Rozlúčka s prof. MUDr. Ivanom Hruškovičom, CSc. (1935 – 2015)
Rozlúčka s MUDr. Jozefom Lukáčom, CSc. (1940 – 2016)
created by © zooom.sk s.r.o.