Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Traja géniovia, ktorým sa ich kolegovia vysmievali
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Ing. Šárka Musilová, Ph.D.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze
Vliv oligosacharidů mateřského mléka na střevní mikrobiotu kojenců
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
Kašel u dětí a možnosti jeho léčby
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Eugen Frišman, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Peter Polan, PhD.
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
PhDr. Katarína Kubašovská
Psychologická ambulancia, Košice
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Martin Vicen
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
Pohryzenia detí psami. Výskyt, rizikové faktory, liečba a prevencia
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Jana Košťálová
UVN SNP-FN, Ružomberok
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ivana Boďová, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Peter Švec, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alica Chocholová, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Géczová
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a DFNsP, Bratislava
Transplantácia krvotvorných buniek u pediatrických pacientov so zlyhaním krvotvorby
MUDr. Nina Bližnáková
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Ingrid Mikulášová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
Je negatívny novorodenecký skríning na cystickú fibrózu postačujúci na vylúčenie diagnózy?
MUDr. Anna Kaperáková
Ambulancia všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, Lipany
Za bolesťou hlavy a strabizmom u 8-ročného chlapca stál kliešť
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Štandardný diagnostický a terapeutický postup nekomplikovanej infekcie horných močových ciest u dojčiat a detí
POD LUPOU
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava a Orphanet Slovensko
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava a Orphanet Slovensko
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava a Orphanet Slovensko
Orphanet – v službách pacientov so zriedkavými chorobami
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Oneskorený nekrológ – Vojtech Alexander (1857 – 1916) očami svojich asistentov
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jaroslava Bajerová
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
MUDr. Zdeňka Ráčilová
Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno
Bolest nohy – Köhlerova nemoc
NEKROLÓG
Rozlúčka s prof. MUDr. Ivanom Hruškovičom, CSc. (1935 – 2015)
Rozlúčka s MUDr. Jozefom Lukáčom, CSc. (1940 – 2016)
created by © zooom.sk s.r.o.