Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Judita Puškáčová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Kedy uvažovať o nádorovom ochorení?
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín
MUDr. Martin Matejka, PhD.
MEDMA, Ambulancia pre deti a dorast, Dunajská Lužná
MUDr. Jana Malinová
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia a jej liečba, skríning cholesterolu v detskom veku na Slovensku
MUDr. Dagmar Chmelařová
ORL oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha
Záněty horních cest dýchacích – jak správně edukovat rodiče
MUDr. Jiří Ettler
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové
Dětská kůže a fotosenzitivita
Doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dominika Pileková
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Kožné choroby, ktoré nevyliečia antibiotiká ani miestne kortikosteroidy a miestne imunomodulátory
MUDr. Marcela Peremská
Dětské oddělení, Nemocnice Teplice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Mgr. Michaela Mrowetz
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Ostrava
Mgr. Markéta Pavlíková
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, Praha
Domperidon – „lék na zvýšení laktace“ – rizika pro kojící matky, jejich kompetence a vztahovou vazbu k dětem
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Tamara Starnovská
Thomayerova nemocnice, Praha
Mgr. Marie Hladíková
Mgr. Marie Hladíková
Hodnotenie stravovacích záznamov detí vo veku 6 – 23 mesiacov
POD LUPOU
Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Médiá, utečenci a ohrozenie zdravia
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Komentár k článku Peremská M a kol.: Domperidon – „lék na zvýšení laktace“ – rizika pro kojící matky, jejich kompetence a vztahovou vazbu k dětem
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Bol by mohol zachrániť Štúra? Juraj Mojžišovič (1799 – 1861)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming
created by © zooom.sk s.r.o.