Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Je nám to ľúto, ale raňajky nemajú magickú silu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
Poruchy príjmu potravy, úskalia diagnostiky a liečby
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Gabriela Šustová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Monika Dugátová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii
MUDr. Katalin Štěrbová
Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Abnormální události v noci u dětí
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – pohlavní infekce
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha, Ordinace PLDD, Kostelec u Křížků
Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči
Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Chronický kašel u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Juríčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Deficit vitamínu B12
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Seeman
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hypotonický kojenec s abnormitou kůže – kazuistika šestiletého chlapce s diagnózou kongenitální svalové dystrofie typ Ullrich
MUDr. Sabina Kaprálová
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
Pneumokokový zánět kyčle u očkovaného kojence
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Nebol len lekárom – algológ dr. Jozef Pantoček (1846 – 1916)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Striae distensae – minoritní diagnostické kritérium Marfanova syndromu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc
Specifika farmakokinetiky v dětském věku (absorpce, distribuce a exkrece)
created by © zooom.sk s.r.o.