Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Je nám to ľúto, ale raňajky nemajú magickú silu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
Poruchy príjmu potravy, úskalia diagnostiky a liečby
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Gabriela Šustová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Monika Dugátová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii
MUDr. Katalin Štěrbová
Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Abnormální události v noci u dětí
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – pohlavní infekce
Perinatální a neonatální péče jsou velmi důležitou záležitostí zejména pro ohrožená a patologická těhotenství a perinatálně ohroženého novorozence. Perinatologie zahrnuje péči o těhotnou ženu, plod a novorozence v období viability plodu, přes období porodu a šestinedělí, resp. do časného a pozdního neonatálního období, tj. 28 dnů po narození dítěte. Obecně lze říci, že infekční onemocnění se v souvislosti s těhotenstvím přenášejí třemi možnými cestami: transplacentárně, tj. v těhotenství přes placentu, perinatálně, tj. při porodu buď aspirací plodové vody nebo inokulací infekčního agens do kůže nebo sliznice dítěte během porodu, a nebo mateřským mlékem.
Kľúčové slová: perinatálně přenosné infekce, syfilis, kapavka, chlamydie

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally – sexually transmitted infections
Perinatal and neonatal care are very important especially for endangered and pathological pregnancies and newborn endangered perinatally. Perinatology includes the care of the pregnant woman, fetus and newborn during the development of the fetus through the birth, as well as the postpartum period, specifically during early and late neonatal period, i.e. 28 days after birth. Infectious diseases related to pregnancy are transmitted in three ways in general: through the placenta during pregnancy, perinatally during the labor either by aspiration of amniotic fluid, or by inoculation of infectious agents into the skin or mucosa of a child, or in mother‘s milk during nursing.
Key words: perinatally transmitted infections, syphilis, gonorrhea, chlamydia
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha, Ordinace PLDD, Kostelec u Křížků
Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči
Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Chronický kašel u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Juríčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Deficit vitamínu B12
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Seeman
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hypotonický kojenec s abnormitou kůže – kazuistika šestiletého chlapce s diagnózou kongenitální svalové dystrofie typ Ullrich
MUDr. Sabina Kaprálová
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
Pneumokokový zánět kyčle u očkovaného kojence
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Nebol len lekárom – algológ dr. Jozef Pantoček (1846 – 1916)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Striae distensae – minoritní diagnostické kritérium Marfanova syndromu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc
Specifika farmakokinetiky v dětském věku (absorpce, distribuce a exkrece)
created by © zooom.sk s.r.o.