Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Je nám to ľúto, ale raňajky nemajú magickú silu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
Poruchy príjmu potravy, úskalia diagnostiky a liečby
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Gabriela Šustová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Monika Dugátová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii
MUDr. Katalin Štěrbová
Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Abnormální události v noci u dětí
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – pohlavní infekce
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha, Ordinace PLDD, Kostelec u Křížků
Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči
Článek je věnován závažným, život ohrožujícím onemocněním způsobeným bakteriemi, počínající sepsí. Je uvedena jejich obecná charakteristika se zřetelem na to, kdy na ně má pomyslet praktický lékař pro děti a dorost (dále PLDD). Jsou doporučeny obecné postupy v primární péči před transportem do nemocnice, případně i další opatření s ohledem na jednotlivé vyvolavatele život ohrožujících infekcí (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae typ b).
Kľúčové slová: život ohrožující bakteriální onemocnění, primární pediatrická péče, diagnóza, první pomoc

Life-threatening infections diseases in pediatric primary care
The article is devoted to serious, life-threatening disease caused by bacteria, beginning sepsis. Indicating their general characteristics with respect to when they think a general practitioner for children and adolescents (hereafter PLDD). The therapeutic procedures are recommended for general practice in primary care before being transported to hospital, or other action with respect to individual agents of life-threatening infections (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae type b).
Key words: life-threatening bacterial diseases, pediatric primary care, diagnosis, first aid
Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Chronický kašel u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Juríčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Deficit vitamínu B12
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Seeman
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hypotonický kojenec s abnormitou kůže – kazuistika šestiletého chlapce s diagnózou kongenitální svalové dystrofie typ Ullrich
MUDr. Sabina Kaprálová
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
Pneumokokový zánět kyčle u očkovaného kojence
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Nebol len lekárom – algológ dr. Jozef Pantoček (1846 – 1916)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Striae distensae – minoritní diagnostické kritérium Marfanova syndromu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc
Specifika farmakokinetiky v dětském věku (absorpce, distribuce a exkrece)
created by © zooom.sk s.r.o.