Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Je nám to ľúto, ale raňajky nemajú magickú silu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
Poruchy príjmu potravy, úskalia diagnostiky a liečby
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Gabriela Šustová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Monika Dugátová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii
MUDr. Katalin Štěrbová
Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Abnormální události v noci u dětí
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – pohlavní infekce
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha, Ordinace PLDD, Kostelec u Křížků
Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči
Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Chronický kašel u dětí
Definice chronického kašle není jednotná. Podle různých autorů jde o kašel trvající déle než 3, 8 až 12 týdnů. Virové nebo atypické bakteriální infekce dýchacích cest a pertuse se projevují dlouhotrvajícím suchým kašlem, který časem vymizí. Řada dětí s izolovaným dráždivým kašlem má současně průduškové astma, chronickou rýmu a extraezofageální refluxní nemoc. Mezi časté příčiny chronického kašle u předškoláků a školních dětí patří také adenoidní vegetace. Po vyloučení somatického onemocnění je třeba uvažovat i o psychogenním kašli jako projevu somatoformní vegetativní dysfunkce. U pacientů s perzistující bakteriální bronchitidou, která se projevuje vlhkým kašlem a která neustoupí po ATB farmakoterapii, je třeba vyloučit jiná plicní onemocnění.
Kľúčové slová: chronický kašel, pertuse, kašel jako varianta astmatu, perzistující bakteriální bronchitida, děti

Chronic cough in children
Chronic cough has been variably defined as a cough lasting longer than 3, 8 or 12 weeks. Viral or atypical bacterial infections of airways and pertussis are associated with prolonged dry coughing that resolves over time. A large proportion of children with isolated chronic dry cough have bronchial asthma, chronic rhinits and extraesophageal reflux disease. Adenoid hypertrophy is a common cause of chronic cough in preschool and school children. It is reasonable to consider the possibility that cough may represent a form of somatoform disorder – psychogenic cough after other causes have been ruled out. Patients with persistent bacterial bronchitis associated with wet cough and failing to respond to antibiotic pharmacotherapy should be investigated for underlying lung disease.
Key words: chronic cough, pertussis, cough variant asthma, perzistent bacterial bronchitis, children
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Juríčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Deficit vitamínu B12
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Seeman
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hypotonický kojenec s abnormitou kůže – kazuistika šestiletého chlapce s diagnózou kongenitální svalové dystrofie typ Ullrich
MUDr. Sabina Kaprálová
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
Pneumokokový zánět kyčle u očkovaného kojence
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Nebol len lekárom – algológ dr. Jozef Pantoček (1846 – 1916)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Striae distensae – minoritní diagnostické kritérium Marfanova syndromu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc
Specifika farmakokinetiky v dětském věku (absorpce, distribuce a exkrece)
created by © zooom.sk s.r.o.