Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
prezidentka Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Dieťa z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Nina Bližnáková
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
MUDr. Ingrid Mikulášová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
CFRD – Cystic Fibrosis Related Diabetes, diabetes mellitus viazaný na cystickú fibrózu
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Mária Homolová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Barbora Galicová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Tonzilotómia v detskom veku
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Hypofosfatázie: Kdy na ni myslet a jak ji léčit
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 2. část: Herpetické viry
MUDr. Eva Daňková, CSc.
Immunia spol. s. r. o., Praha
Virové infekce a podpora imunity
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Bolest na hrudníku u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Petr Jabandžiev
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
Pozdní manifestace dědičné poruchy cyklu močoviny – deficit ornitintranskarbamoylázy
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
Problematika trichotillománie v dětském věku
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Michal Kubina
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Pretrvávajúca leukocytúria u 17-ročného chlapca ako prvý prejav Crohnovej choroby
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Zo zahraničnej literatúry
Publikujeme v zahraničí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dušan Makovický (1866 – 1921) – ako ho nepoznáme
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Alice Nogolová
Oddělení dětského lékařství, Městská nemocnice Ostrava
MUDr. Renáta Klosová
Oddělení dětského lékařství, Městská nemocnice Ostrava
Vrozené vývojové vady neurokrania – foramina parietalia permagna
created by © zooom.sk s.r.o.