Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
prezidentka Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Dieťa z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Nina Bližnáková
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
MUDr. Ingrid Mikulášová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB a SZU, Bratislava
CFRD – Cystic Fibrosis Related Diabetes, diabetes mellitus viazaný na cystickú fibrózu
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Mária Homolová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Barbora Galicová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Tonzilotómia v detskom veku
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Hypofosfatázie: Kdy na ni myslet a jak ji léčit
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 2. část: Herpetické viry
MUDr. Eva Daňková, CSc.
Immunia spol. s. r. o., Praha
Virové infekce a podpora imunity
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Bolest na hrudníku u dětí
Bolest na hrudi je nespecifickým příznakem signalizující nevýznamné poruchy i závažná onemocnění vyskytující se i u dětí od časného věku. U rodičů vyvolává obavy ze všeobecně známé spojitosti u dospělých mezi bolestí na hrudi a nejčastěji infarktem myokardu. A proto jsou dětští pacienti odesílání k vyšetření dětským kardiologem. Bolest na hrudi je po šelestu druhý nejčastější důvod odborného vyšetření, i když u dětí jsou málokdy příznakem onemocnění srdce, na rozdíl od dospělých pacientů. Bolest na hrudi může mít původ v postižení hrudní stěny, nitrohrudních orgánů i okolních oblastí (krk, ramena, nadbřišek) a její diferenciální diagnostika je tak velmi široká. Až po vyloučení možných organických příčin uvažujeme i o psychogenní příčině bolesti v oblasti srdečního hrotu vyvolanou úzkostí u neurovegetativně labilních lidí.
Kľúčové slová: bolest na hrudi, diferenciální diagnostika, příčiny

Chest pain in children
Chest pain is a nonspecific symptom which signals a minor disturbance and serious diseases occurring in children from an early age. For parents raising concerns for the well-known linkages among adults between chest pain and myocardial infarction frequently. And that why children are sending to investigate children’s cardiologist. Chest pain is after murmur the second most common reason a professional examination, even though children are rarely a symptom of heart disease unlike adults. Chest pain may have originated in the chest wall involvement, intrathoracic organs and surrounding areas (neck, shoulders, abdomenk) and its differential diagnosis is very broad. To eliminate possible organic causes as well as considering a psychogenic cause pain in the apex of the heart caused anxiety with neurovegetative unstable people.
Key words: chest pain, differential diagnosis, causes
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Petr Jabandžiev
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Brno
Pozdní manifestace dědičné poruchy cyklu močoviny – deficit ornitintranskarbamoylázy
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
Problematika trichotillománie v dětském věku
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Michal Kubina
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Pretrvávajúca leukocytúria u 17-ročného chlapca ako prvý prejav Crohnovej choroby
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Zo zahraničnej literatúry
Publikujeme v zahraničí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dušan Makovický (1866 – 1921) – ako ho nepoznáme
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Alice Nogolová
Oddělení dětského lékařství, Městská nemocnice Ostrava
MUDr. Renáta Klosová
Oddělení dětského lékařství, Městská nemocnice Ostrava
Vrozené vývojové vady neurokrania – foramina parietalia permagna
created by © zooom.sk s.r.o.