Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Gastroenteritída a sladené osviežujúce kolové nápoje
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Neonatologická klinika, FNsP Nové Zámky
MUDr. Mária Füssiová
Neonatologická klinika, FNsP Nové Zámky
MUDr. Monika Kovácsová
Neonatologická klinika, FNsP Nové Zámky
Novorodenecká žltačka
MUDr. Stanislava Hederová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Kristína Husáková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
Nádory centrálneho nervového systému u detí
Nádory centrálneho nervového systému predstavujú najčastejšiu skupinu solídnych nádorov u detí a sú druhým najčastejším onkologickým ochorením v detskej populácii. Tvoria približne 20 – 25 % všetkých malignít, s najvyššou mortalitou v detskej onkológii. Ide o veľmi heterogénnu skupinu ochorení, čo sa týka lokalizácie, histológie, biologického správania aj klinického priebehu. Liečba nádorov CNS je typickým príkladom multiodborového prístupu špecialistov. Cieľom terapie je dosiahnuť vyliečenie dieťaťa, za podmienok prijateľnej toxicity liečby.
Kľúčové slová: nádor, gliómy s nízkym stupňom malignity, gliómy s vysokým stupňom malignity, deti, mozog, chemoterapia, rádioterapia

Tumors of the central nervous system in children
Tumors of the central nervous system constitue the second most common pediatric cancer, comprising approximately 25% of childhood cancer and remain the second leading cause of death in pediatric oncology. It is a very heterogeneous group of diseases, in terms of location, histology, biological behavior and clinical course. The optimal treatment of CNS tumors is a typical example of a multidisciplinary approach. The aim of treatment is to cure the child with acceptable toxicity.
Key words: tumor, low grade gliomas, high grade gliomas, children, brain, chemotherapy, radiotherapy
Mgr. Anita Vaská
Pracovisko klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Ágnes Baranyaiová
Pracovisko klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Katarína Skalická, PhD.
Pracovisko klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Nové perspektívy v cytogenetike a klasifikácii pediatrickej akútnej lymfoblastovej leukémie
MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.
Pediatrická klinika FN v Motole, Praha
Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění u dětí
MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Plochá noha u dítěte
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Linkayová
Pediatrická ambulancia, Procare Bratislava
Čo bolo príčinou bolestí trinásťročnej slečny?
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Prof. Dr.med. Christian Sittel
Klinika ORL a plastickej chirurgie Mestskej nemocnice v Stuttgarte (SRN)
Chirurgické riešenie subglotickej stenózy III. stupňa podľa Cottona u dieťaťa
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Zo zahraničnej literatúry
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Medzi prvými aj v Amerike – Arpad Gerster
POZNÁMKY Z PRAXE
MUDr. Eva Gibalová
Salutaris, s.r.o., všeobecný lekár pre deti a dorast, Bratislava
Spolupráca všeobecného lekára a špecialistu
MUDr. Jarmila Seifertová
Ordinace PLDD, Kladno
Komunikace praktického lékaře pro děti a dorost
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kristýna Juráková
Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Nebezpečný rodič
created by © zooom.sk s.r.o.