Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Čo môžu pediatri očakávať od štandardných postupov?
MUDr. Martina Masáková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Roman Staník
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Manažment lymfatických malformácií v oblasti hlavy a krku u detí
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej kinantropológie, Bratislava
Zhoršovanie telesnej zdatnosti detí a mládeže nemá vplyv len na športový výkon
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Katarína Prochotská, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Zuzana Priblincová, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Pracovisko genetickej diagnostiky Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP v Bratislave
Obezita v detskom a adolescentnom veku
Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
MUDr. et MDDr. Adam Stebel
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
MDDr. Ľubomír Malíček
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, s. r. o., Bratislava
Špecifiká zlomenín tvárovej kostry u detí
MUDr. Veronika Tolašová
Nemocnice Nový Jičín a. s.
MUDr. Miroslav Kobsa, MBA
Nemocnice Nový Jičín a. s.
Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Ako môže dermatológ zlepšiť prognózu detí s juvenilnou dermatomyozitídou?
RNDr. Anna Kružlíková
Národné referenčné centrum pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, UVZSR, Bratislava
MUDr. Viera Jančulová
Odbor epidemiológie, UVZSR, Bratislava
MUDr. Dagmar Gavačová
Národné referenčné centrum pre salmonelózy, Odbor lekárskej mikrobiológie, UVZSR, Bratislava
RNDr. Alena Jakušová Reháková, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, UVZSR, Bratislava
Mgr. Jana Göczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, UVZSR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia a stav nazofaryngeálneho nosičstva na Slovensku v r. 2015 a 2016. Aktuálne možnosti vakcinácie
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Ako sa diagnostikuje porucha sluchu u malých detí?
OD SYMPTÓMU K SYNDRÓMU
Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Zentrum Medizinische Genetik, Kepler Universitätsklinikum, Linz, Austria
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Čo sa skrýva za Nikolasovou atréziou choán a inými zmenami?
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Zo zahraničnej literatúry
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Kuriózna história prvej krvnej transfúzie
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Laszló Kovács, DrSc., MPH
Pediatria pre prax – 1. kongres pediatrov v Nitre
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Mgr. Eva Hendrych Lorenzová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Lucie Kašová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
Péče komunitní porodní asistentky o šestinedělku s poporodní depresí
created by © zooom.sk s.r.o.